I Trønderbladet 4. juli har Harald Rognes et innlegg med overskriften «Fremoverlent ledelse og utvikling i Midtre Gauldal».  I dette innlegget serveres en rekke usannheter om utvikling og vedtak i forhold til Støren Sør, og Harald Rognes kommenterer Midtre Gauldal Utvikling KF og Gaula Natursenter A/S på måte som kort og godt er uetterettelig.  Han konstruerer påstander som er en konstruktiv politisk debatt uverdig.

Da saken om satsing på næringsutvikling og boligutvikling i Støren Sør ble behandlet i kommunestyret, ble det fremlagt en omfattende utredning som Harald Rognes med fordel burde ha tatt seg tid til å lese en gang til, hvis han da i det hele tatt har lest det som står der.  I utredningen fremgår det at kommunen må iverksette et langsiktig arbeid i forhold til næring og bolig for å kunne sikre gode levevilkår for fremtidige generasjoner.

Dette ble også poengtert i debatten og på Midtre Gauldal kommunes nettsider kan man i dag lese at Støren Sør er en stor satsing som krever langsiktig arbeid.  Arbeidet har stor prioritet og vil gi gevinster som generasjoner vil nyte godt av. Perspektivet er flere tiår står det å lese på kommunens nettsider.

Jeg har all respekt for at Harald Rognes og andre kan være uenig i denne store satsingen.  Det som ikke er mulig å ha respekt for er at Harald Rognes setter på trykk usannheter om flertallets motivasjon og begrunnelse og at det langsiktige tidsperspektivet er en dårlig unnskyldning som er produsert i ettertid.  Da blir det hele grovt spekulativt fra hans side.

Så hevder Harald Rognes at jeg har kort hukommelse og har glemt det som skjedde da Gaula Natursenter A/S sto i en vanskelig økonomisk situasjon.  Han har åpenbart behov for å oppdatere seg på de ulike typer foretak og hvilke regelverk som styrer.

Midtre Gauldal utvikling KF var et foretak som styres av kommuneloven og som inngår i kommunal virksomhet.  Da styret i KF-et trakk seg, så var det en overraskelse på grunn av tidspunktet det skjedde på.  Foretakets videre drift og utvikling skulle behandles i Formannskapet 8. juni og deretter i kommunestyret 15. juni.  Da styret valgte å legge ned sine verv 1. juni så ble det ikke mulig å behandle saken slik den var forberedt.

Dette har ingen relevans til Gaula Natursenter A/S. Natursenteret var/er et aksjeselskap som styres av aksjeloven, styret har ikke nedlagt sine verv men har fått en annen rolle og mandat all den tid selskapet skal avvikles.  Dersom styret i et aksjeselskap i en vanskelig økonomisk situasjon, fortsetter driften for kreditors regning og risiko så vil det være ulovlig. Styret vil da kunne stilles personlig økonomisk ansvarlig og i ytterste konsekvens pådra seg straffeansvar. Derfor var styret nødt til å treffe tiltak.

Varaordfører Bjørn Enge. Foto: Trønderbladets arkiv