Det er egentlig ikke så mye mer å tilføye når det gjelder økonomien i dette prosjektet. Om det ikke skjer et mirakel, så blir det de nærmeste årene mye mindre penger å bruke på eldreomsorg, veier m.m. enn det er behov for på grunn av at vi må betale renter/avdrag med årlig opp mot 15 mill. på Støren Sør.

Dette prosjektet ble vedtatt på sviktende grunnlag vil jeg si av et stort flertall i kommunestyret, men heldigvis var det et lite mindretall som hadde beina på jorda!

Så kan vi lese i TB og GP at perspektivet fra flertallets side hele tiden har vært 30-40 år for å få lønnsomhet i prosjektet. Dette er en dårlig unnskyldning som er produsert i ettertid i stedet for å erkjenne at man har tatt feil. Sp, H, Ap spiller på lag her. Er det ikke slik at strutsen stikker hodet i sanden og tror seg usett?

Jeg ser at ordfører, varaordfører m.fl. ble overrasket over at styret i Midtre Gauldal Utvikling KF kastet kortene i forhold til sine oppgaver og ansvar i selskapet.

Varaordfører Bjørn Enge(H) var styreleder i Gaula Natursenter og var veldig klar i denne posisjon at når driften av selskapet gikk dårlig og man sto i en situasjon at man måtte drive for kreditors regning, da kunne han og styret ikke ta ansvaret.

Det er merkelig hvor kort hukommelse enkelte har!

Kommunestyret har nå lagt ned Midtre Gauldal Utvikling KF og tatt oppgavene inn i kommunens administrasjon. I denne sammenheng bør man opprette et eget kostnadssted for Støren Sør slik at det er mulig å se reelle utgifter og at det ikke blir sauset sammen med alle mulige andre utgifter fra annet hold.

Fra sidelinjen har jeg et godt inntrykk av T. Leinum, og jeg tror det er et tap for kommunen at han ikke ser råd for å arbeide lenger i prosjektet.

– Vil ordføreren redegjøre konkret for prosessen som ledet til at Soknes leir er lagt ut for salg? spør innleggsforfatteren. Foto: Simen Meisdal

Soknes leir

På Finn.no kan man se at Soknes leir på Støren er lagt ut for salg. Området er regulert for boligbygging, men huser i dag kommunens uteseksjon, er garasje for utstyr for Den norske kirke, Støren husflidslag og fungerer som lager for mulige andre bedrifter som jeg ikke kjenner til. Området er vel 9 dekar stort.

Jeg ønsker informasjon og har følgende spørsmål som ønskes besvart i pressen:

1. Vil ordføreren redegjøre konkret for prosessen som ledet til at Soknes leir er lagt ut for salg?

2. Skal kommunen fortsatt ha en egen uteseksjon tilknyttet EKT?

3. Hvilke planer foreligger for alternativer til nåværende bruk av Soknes leir dvs. hvor skal virksomhetene flytte?

4. Foreligger estimater om beregning av «gevinst» for kommunen ved salg både ved økt egenkapital og fremtidig reduserte driftsutgifter? Disse opplysninger må gjøres offentlig, da det er naturlig å tro at disse har vært del av beslutningsprosessen for salg av Soknes leir.