Varaordfører Bjørn Enge tar i et innlegg i TB av 11. juli 2023 riktig frem storslegga når det gjelder å beskrive min fremstilling av fakta rundt Støren Sør. Det spørs litt hvor man er på tidslinjen når dette med 30-40 års perspektiv for utvikling av dette området til næring og boligbygging konkret er nevnt i dokumentene til kommunestyret. Dess tidligere jo verre, vil jeg si ettersom flertallet ikke foretok markedsundersøkelser før arbeidet ble igangsatt.

Det var tidlig klart at man her sto foran  store investeringer. Anbudet på veien var rundt 115 millioner kroner, mens man nå totalt er oppe i 235-240 millioner kroner etter at en del næringsareal er ferdigstilt. Renter/avdrag vil fra neste år utgjøre ca. 15 millioner kroner – dette tilsvarer 15 årsverk i pleie/omsorg, oppvekst m.m. (1 årsverk alt inkl. ca. 1 mill. kr.), mer enn 10 km med skikkelig grunnarbeid/fast dekke på kommunale veier  m.m. bare for å ha noe å relatere det til.

Gjort er gjort. Vi som bor og betaler skatt til Midtre Gauldal må bare håpe på at lykken er bedre enn vettet. Jeg er fristet til å anbefale at varaordfører Bjørn Enge heretter går litt stillere i dørene.

Så var det dette poenget med den juridiske forskjell mellom et kommunalt foretak ( KF) og et aksjeselskap i  dette tilfellet Gaula Natursenter a/s.

Det er åpenbart at varaordfører Bjørn Enge og undertegnede har samme oppfatning når det gjelder styrets ansvar i et aksjeselskap som går dårlig, jfr. min artikkel i TB av 4 juli 2023. I et KF må kommunekassen svi mens det i et aksjeselskap er kreditorer som kan tape sine penger. Det var således riktig av styret i Gaula Natursenter a/s  å varsle om selskapets stilling. Nå var forholdet at dette selskapet var heleid av Midtre Gauldal kommune (Melhus og Holtålen hadde solgt seg ut), og som jeg har fått med meg ble det lagt opp til en styrt avvikling og at de som hadde tilgodehavende formodentlig har fått sine penger utbetalt. Disse pengene kunne neppe hentes annet sted enn fra kommunekassen. Så ja, i  juridisk ståsted en forskjell,  men i GAVNET ingen forskjell?