Av Ingvar Ree

Naturformasjonen Gaulfossgjelet kan ikke verdsettes i kroner og øre. Underskrevne har guidet turister fra inn- og utland i en mannsalder gjennom kulturstiene ved Horg Bygdatun. Noe av det gjæveste har vært å oppleve ei vandring langs den gamle jernbanelina fra 1864, der en på nært hold får se det klare vatnet bruse over blankskurte berg og jettegryter. Der hopper laksen, og sammen med susen fra små fosser gjennom gjelet, ispedd fuglesang, oppstår ei spesiell stemning. Mange utlendinger har kommentert det i ettertid.

Gjelet har helleristninger og spor etter lang tids fiske med lakseteiner. Det er en artsrik flora og fauna, innramma av de vakre steinhvelvbruene som er 100 år gamle.

Den planlagte brua betinger nedsprenging av bergveggene, mest på østsida. Det vil forringe gjelet som turistattraksjon.

foto
Hovin og Gaulfossen med de to bruene (til venstre). Bildet er tatt fra Bredlia. Foto: Tor Ole Ree

Nordtømmeterrassene er verna, og vil bli berørt ved Sandbrauta om det foreslåtte trasevalget blir vedtatt av Melhus kommunestyre. Det artsrike området ved Gauosen blir skadelidende. Dyrkajorda til Audun Krogstad forsvinner for en stor del under steinmasser slik det er planlagt å bygge veien opp over flomnivå. Gammelelva ved Rønningen med sitt biologiske mangfold og rike fugleliv, vil være i faresonen.

Kommunestyret må velge traseen som var lagt til grunn for vedtaket i 2016. Ved å justere ned farten slik det nå er vilje til i de fleste politiske parti, kan kurvaturen på ny E6 unngå krav om riving av bebyggelse ved Røskaft søndre.