Boliger, bygdatun, og gårdsbruk må rives om E6 kommer her