Vil beholde dagens E6 som er ulykkesbelastet

foto