Melhus Røde Kors er en lokal Røde Kors-forening som består av cirka 100 frivillige som bruker store deler av sin fritid på å hjelpe, trygge og bistå lokalmiljøet i Melhus.

Cathrine Almås er leder i Melhus Røde Kors. Foto: Pantelotteriet

Melhus Røde Kors tok kontakt med Melhusbanken på grunn av behov for å fornye maskinparken. For å best kunne være i beredskap til kriser, ambulanseoppdrag utenfor vei, leteaksjoner, omsorgs- og inkluderings-aktiviteter for sine medborgere i Melhus, er det behov for å gå til innkjøp av en ny bil.

– Melhus Røde Kors er en lokal Røde Kors-forening som består av cirka 100 frivillige som bruker store deler av sin fritid på å hjelpe, trygge og bistå lokalmiljøet i Melhus, skriver de i innlegget. Foto: privat

«Melhusbanken var ikke i tvil om at her må vi stille opp når vi så videoen av Melhus Røde Kors som trillstartet bilen for å dra på utrykning».

Melhus Røde Kors har per i dag to biler, en som er 22 år gammel og en som er 19 år gammel.

Siden starten av 2023 har Melhus Røde Kors bistått ved 11 leteaksjoner og 6 henteoppdrag. I påsken bemannes to vaktstasjoner på to ulike steder i Melhus kommune. Foto: privat
 • Den eldste bilen har blitt tatt ut av beredskap fordi den ikke er driftssikker nok til å kunne stå i beredskap.

 • Den andre er tenkt å fungere en tid fremover enda, da lav km-stand og godt vedlikehold holder den på veien, selv om den ikke har det samme sikkerhetsnivået som nye biler i dag har.

Medlemmer som rykker ut på oppdrag har behov for flere biler til å trekke beredskapshenger, ATV/båt/scooterhengere, og benytter i tillegg flere private biler til pasienttransport.

Melhus Røde Kors Hjelpekorps bidrar ved leteaksjoner i distriktet og utfører ambulanseoppdrag utenfor vei, som eneste ressurs bortsett fra helikopter, i Melhus kommune samt Skaun. Foto: privat

Melhus Røde Kors Hjelpekorps bidrar ved leteaksjoner i distriktet og utfører ambulanseoppdrag utenfor vei, som eneste ressurs bortsett fra helikopter, i Melhus kommune samt Skaun. Førstehjelpere bistår AMK med å behandle og transportere pasienter ned til vei. Det er da  viktig med utstyr som er pålitelig, og biler som har den kapasiteten som kreves for å trekke større tilhengere på krevende kjøreforhold.

Siden starten av 2023 har Melhus Røde Kors bistått ved 11 leteaksjoner og 6 henteoppdrag. I påsken bemannes to vaktstasjoner på to ulike steder i Melhus kommune.

Medlemmer som rykker ut på oppdrag har behov for flere biler til å trekke beredskapshenger, ATV/båt/scooterhengere, og benytter i tillegg flere private biler til pasienttransport. Foto: privat

Melhus Røde Kors Hjelpekorps trenger bil blant annet til:

 • Utrykning på leteaksjoner

 • Utrykning på ambulanseoppdrag utenfor vei

 • Beredskap ved varslet ekstremvær

 • Deltagelse på sanitetsvakter

 • Påskeberedskap

 • Øvelser, både internt og eksternt

 • Deltagelse på kurs

 • Innhenting av pant fra våre panteboder rundt omkring i kommunen, som er en viktig inntektskilde

 • Ulike aktiviteter på medlemskvelder hver tirsdag

Melhus Røde Kors Omsorg driver med mange forskjellige aktiviteter innenfor sektoren omsorg.

Eksempel på aktiviteter er språk-kafé og aktivitetskvelder for alle som kommer innom Frivilligsentralen, forskjellige turer og utflukter for bosatte flyktninger. Det være seg helgeturer, søndagsturer til en av Melhus Røde Kors egne hytter eller turer til nærområder som Vassfjellet eller Anemarka. Svært populært er juleverkstedet i slutten av november hvert år, hvor dagen avsluttes med julegrøt.

Videre er Melhus Røde Kors Omsorg opptatt av at ungdom i Melhus skal ha et trygt lokalmiljø, og bidrar ved at det er Nattevandring i områder hvor ungdom møtes. Nattevandrere er også til stede i forbindelse ved ulike arrangementer.

Svært populært er juleverkstedet i slutten av november hvert år, hvor dagen avsluttes med julegrøt. Foto: privat

Sammen med Melhus kirkelige fellesråd bistår Melhus Røde Kors Omsorg med matutlevering, bruktbutikk for klær både til bosatte flyktninger i kommunen og andre som faller innenfor målgruppen. Melhus Røde Kors Omsorg er i ferd med å etablere besøkstjeneste, og er allerede i gang med flere besøksvenner, samt at det er Besøksvenn med hund ved to av kommunens institusjoner.

Melhus Røde Kors Omsorg trenger bil blant annet til:

 • Frakt av utstyr i forbindelse med aktivitetsdager for flyktninger

 • Utflukter med besøkstjenesten

 • Aktivitetsdager og turer

 • Frakt av sykler for sykkelopplæring

 • Henting av mat på Matsentralen og utkjøring til de som ikke kan hente selv

Melhus Røde Kors er en svært viktig aktør i Melhus-området. Med de siste års ekstremvær, skred, flommer og skogbranner må organisasjonen ha utstyret i orden for å komme seg til unnsetning om ulykken skjer. Foto: privat

Melhus Røde Kors er en svært viktig aktør i Melhus-området. Med de siste års ekstremvær, skred, flommer og skogbranner må organisasjonen ha utstyret i orden for å komme seg til unnsetning om ulykken skjer.

Melhusbanken oppfordrer andre bedrifter, næringsliv og alle som liker å ferdes i skog og mark til å være med og støtte Røde Kors sin innsamling til ny bil.

Melhus Røde Kors, Cathrine Almås, leder