– Det skal noe til å henge med, men det har de klart med glans