Håndverkerne Clas Atle Fjæran og Svein Reitan fra Gauldal Bygg, er i gang med å bygge om de tidligere danselokalene i Idegården til legesenter. Det nye legesenteret i Melhus åpner 20. januar. Allerede nå er listene for de tre fastlegene åpnet, skrev Trønderbladet 4. januar 2014.

Gaula legesenter er det tredje legesenteret i Melhus kommune.

Da Trønderbladet var innom på formiddagen, var lege Bjørn Jonas Reseke i gang med å bære inn utstyr, skrev avisa. De to øvrige legene som skal jobbe ved legesenteret, er Katrina Forberg Aasen og Anne Marte Gisnås.

Lister på nettet

De nye fastlegene hadde åpnet sine lister. Lister over tilgjengelige fastleger i Melhus fant en på nettet.

– Listene til de nye fastlegene i Gaula legesenter på Melhus, er nå åpne for tilmelding av pasienter. Den som ønsker å ha en av de nye legene som fastlege, får tegnet seg på listene ved å skifte fastlege på HELFO sine hjemmesider på internettet, opplyste kommuneoverlege Leif Anders Stuevold.

Totalt vardet nå 13 fastleger i Melhus. Magne Anders Ranum hadde flest innbyggere på lista med 1788. Seks av legene hadde ingen ledige plasser på sin liste.