Snømangelen fører til at skituren er byttet ut med løpetur på asfalt.

I nedre Melhus er det helt bart, skrev Trønderbladet 28. desember 2013. Gangveien på Løvset der Reidar Olsen Lian (t.v.) og Finn Ivar Bjørkvoll sprang, var uten is.

– Det hadde vært greit med snø. Vi skulle ha gått på ski nå, sa Reidar Olsen Lian (33).

Sammen med Finn Ivar Bjørkvoll (36), var han på løpetur. Den 1,1 mil lange turen gikk fra Løvset boligfelt der de bor, til Rødde og Melhus sentrum, og så tilbake til Hesttrøa.

Utetemperaturen er fem grader, og isen på gangveien er smeltet bort, skrev avisa.

– Nå er det bart, og det var det ikke tidligere. Før i vinter var det farlig, sier Bjørkvoll.

Begge hadde ønsket at det var snø på bakken slik at de kunne ha gått på ski. I høyereliggende strøk ligger det fortsatt litt snø, men den er flere steder så hard at skituren kan være ei utfordring. Stier kan være islagt, noe som kan gjøre turen til risikosport.

– Det er godt å komme seg ut, og vi prøver å finne formen etter jul, forklarer Bjørkvoll og Olsen Lian før de løper videre.