Etter det usammensatte stedsnavnet å dømme, hører Ven til blant de eldste gardene på Hølonda og i Melhus kommune – en såkalt modergard som antakelig har gitt opphav til andre jordbruksbosetninger gjennom tusenåra.

Les også: Rydder fram kulturminner på Skjeggstad

Måtte lete for å finne

I desember 2015 foretok skogbruksleder Håvard Telebond ei kartlegging av hogstmoden og vindfelt skog nært tunet på Ven, på vegne av skogeiersamvirket Allskog. Avvirkninga skulle finne sted innen kort tid, og det var om å gjøre å få rede på hvilke hensyn som skulle tas på de utpekte arealene.

Les også: Jutulstein flyttet

Under disse forberedelsene kunne grunneier Kjell Trygve Aas informere om den kjente gravhaugen på Gilhaugen. Telebond kunne derimot ikke finne noen arkeologisk lokalitet i området i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden, men fant til slutt den han søkte i den offentlige publikumstjenesten Kulturminnesøk, hvor Kultur og fritid hadde kartfesta gravminnet som ledd i den kommunale kulturminneregistreringa i 2014.

Skogeiers kunnskap

Telebond tok i tillegg kontakt med Melhus kommune og ble da gjort oppmerksom på at det høyst sannsynlig var flere forhistoriske gravminner i terrenget. Med dette friskt i minne, gikk skogbrukslederen nøye over Gilhaugen med årvåkent blikk, og kunne snart innrapportere en udiskutabel gravhaug som ikke så ut til å være registrert.

28. april tok lokalhistoriker Olav Harald Langås initiativ til ei befaring på Gilhaugen for å se på den nyregistrerte gravhaugen og resultatet av hogsten. Og ganske riktig lå det et anselig gravminne der, opptil 20 meter i tverrmål og rundt 2 meter høyt, et steinkast unna gardsvegen. På ei ung osp midt oppi gropa på toppen av haugen, hang det et band med påskrifta «Allskog – hensyn».

Les også: River kulturminner igjen

Om skogsarbeidet på gravfeltet fortsetter Telebond:

«Under gjennomføringen av hogsten ble det satt fokus på å kjøre maskinene etter traseer slik at gravhaugene ikke ble skadet. Riktignok benytter vi store og tunge maskiner til skogsdrift i dag, men i de fleste tilfellene er det ikke problemer å ta hensyn når man har kartfestet og registrert det som skal tas hensyn til. Både skogeier og Allskog er fornøyd med at hogsten på Gilhaugen ble en suksess for alle parter».

Bonusgravhaug

Godt planlagt hogst er oftest med på å øke synligheten til og forståelsen av kulturminner i skog. Under befaringa kunne Langås i tillegg påvise en «bonus-gravhaug» på 6 meter i tverrmål, like ved den kjente gravhaugen hvor det i 1860-åra ble avdekket ei mannsgrav fra folkevandringstid. Alt i alt bidro vinterens aktiviteter på Ven til at Melhus kommune er et gardsgravfelt rikere. I den nært forestående Sagauka legges det opp til åpen vandring med utgangspunkt i Ven – en unik mulighet til å stifte bekjentskap med stedet.

GRAVHAUG: Olav Harald Langås poserer på gravhaugen på Ven. Foto: Kjell André Brevik