De ni barneskolene i Melhus får 10.000 kroner hver for å delta i Rusken-aksjonen, og elevene får være med på å bestemme hva de vil bruke pengene på, skrev Trønderbladet 24. april 2014.

– Det er helt fantastisk at elevene får 90.000 kroner for å holde bygda ren, sa rektor/virksomhetsleder Marit Volden ved Brekkåsen skole.

Rektorer og rektors stedfortreder ved flere av barneskolene var samlet hos Melhusbanken for den årlige lunsjen med assisterende banksjef Jarle Gustad som vert. Under lunsjen orienterte Gustad om hvordan den mangeårige Rusken-tradisjonen skal videreføres. Som tidligere år drar skoleelever ut for å rydde i nærområdet for at det skal bli rent og pent til 17. mai, skrev avisa. Det året skulle 200-årsjubileet for Grunnloven feires, og dermed var forventningene til velstelte grender ekstra store.