Horg sykehjem var uten strømnett i sju timer i strekk. Den sjansen tar de ikke igjen.

Da vinterstormen Ivar herjet og rev med seg kraftledninger og transformatorer over hele fylket, gikk strømmen også på sykehjemmet på Horg. Det tok sju timer før den kom tilbake, og i områdene rundt var den borte mye lenger. Dette fikk flere til å tenke, skrev Trønderbladet 12. april 2014.

– Vi tok kort tid etter kontakt med kommunen og tilbød dem et skikkelig aggregat, fortalte Åge Berntsen fra Aggregatutleie AS på Melhus. De visste at det allerede var et dieselaggregat på sykehjemmet, men at dette var altfor lite til å takle slike situasjoner på en god måte.

Driftsleder Rune Rønning kunne fortelle at det gamle aggregatet var nok til å varme opp selve sykehjemmet, og til noe belysning og en del stikkontakter. Omsorgsboligene rundt derimot, de ble helt strømløse da nettet falt ut, og det kunne blitt omfattende om strømbruddet hadde vart lenger, eller om vinteren hadde vært av det sprengkalde slaget.

– Da måtte vi ha flyttet alle beboerne inn i hovedbygningen, fortalte Rønning.

Og ikke bare det, telefonsentralen hang med kun én time uten strømtilførsel, kjøkkenet på sykehjemmet laget mat til mange rundt i bygda i tillegg til de på institusjonen, og heisene sto.