Fullmånen lyste opp i vindkastene på Ånøya da friluftslivsklassen ved Øya vgs var ute og testet isforholdene, skrev Trønderbladet 21. januar 2014.

– Vi har aldri opplevd så gode isforhold før, sa lokale skøyteløpere vi traff på isen torsdag kveld. Elevene har den siste tiden fordypet seg i trygg ferdsel på islagt vann og varmbubyggen Gøran Foss Belsås kunne fortelle dette: – Isen la seg mens det var kulde og vindstille sist helg, og alt på mandag var vi ute og gikk en lang tur på isen. Noen ganger knaket det veldig. Da skvatt vi godt og hoppet unna så fort vi kunne, ler han.

Med ispigger kommer du deg opp igjen om du skulle falle gjennom, men husk å øve på forhånd slik Odd Inge Sørensen fra Børsa gjør, skrev Trønderbladet 21. januar 2014. Foto: Øya videregående skole

Hvor tykk må isen være?

Ferdsel på is er alltid forbundet med risiko, særlig fordi konsekvensen av å gå gjennom isen en kald vinterdag kan være fatal. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) anbefaler at isen skal være 10 cm tykk før du går på den. Går du gjennom isen kan det være vanskelig å komme opp igjen. Ha derfor alltid med deg ispigger lett tilgjengelig i en snor rundt halsen slik du kan se på bildene av friluftslivselevene til Øya vgs. Går dere flere i følge kan et tau være til god hjelp, skrev avisa.