Har du lyst til å følge en fuglefamilie i hekketida? Disse elevene har løsningen, og kan hjelpe deg, skrev Trønderbladet 11. januar 2014.

Ungdomsbedriften Fuglekassa UB ved Melhus videregående skole hadde spesialisert seg på en fuglekasse med vindu.

– Kassa har innebygd glass slik at vi kan se når fuglen har hekketid, forklarte Hege Bakke (17) til avisa.

Med kamera i kassen kan en få med seg fuglelivet gjennom døgnet.

Ideen til ei fuglekasse med vindu kom etter at elevene besøkte Vekst Melhus som produserte fuglekasser.

– Innflygingshullet er beregnet på kjøttmeiser og fluesnappere. Vekst Melhus har hatt kontakt med Norsk ornitologisk forening, som fortalte at fuglene ikke blir forstyrret om en ser gjennom glasset, sier Malum.