Lensmann Torill Margrethe Næss Rostad slutter etter 11 år ved Midtre Gauldal lensmannskontor, skrev Trønderbladet 22. februar 2014.

De kommende seks månedene skal lensmannen i Holtålen, Frode Skogås, også ha ansvaret for lensmannskontoret i Midtre Gauldal, skrev avisa. Det var høytidelig avslutning sammen med medarbeiderne ved kontoret samt lensmann Frode Skogås og melhuslensmannen Monica Brækken.

Etter 11 år følte 53-årige Næss Rostad fra Lundamo at tida var inne for å søke nye utfordringer. Hun var blitt ansatt som overbetjent ved personalavsnittet ved Sør-Trøndelag politidistrikt, og stillinga skulle hun tiltre 3. mars.

– Det går noen tog som en må være med i, sa hun til Trønderbladet.