Eirik og Ole Kristian viser fram utedoen som står i et hjørne av uteområdet i Presttrøa barnehage. En far bygget toseteren, og resten av foreldrene satte den opp under en dugnad. Tradisjonen tro henger det et bilde av kongeparet inne i utedoen, skrev Trønderbladet 1. februar 2014.

Pedagogisk leder Svein Solberg forteller at avfallet fra utedoen tas med ned til barnehagen i poser slik at det ikke blir avrenning ut i naturen.

– Det er enkelt og greit å ha do. Før gikk ungene bak en presenning slik det gjøres i Forsvaret. Inne på utedoen foregår det nok mange fine samtaler. Når de går to og to, sitter de gjerne der ei stund, sier Solberg.

– Det er mye å finne på. Jeg liker best å bygge hytte, sier Eirik.

Her er det 87 unger hvorav 24 går i naturbasene, skrev avisa.