Tegningen til Sigur Lyngstad (5) er endelig kommet på plass på Envinas nye bil, skrev Trønderbladet lørdag 8. februar 2014. Det var høytidelig avduking av ferdig dekorert renovasjonsbil i Støren barnehage torsdag. Nærmest bilen på bildet er tegneren Sigur Lyngstad (5) og daglig leder Erik Fenstad i Envina.

«Kast rasket her» står det ved den flotte tegningen Sigur Lyngstad har laget, og som nå pynter opp den nye, hvite Envina-bilen.

Allerede i fjor sommer var det klart at tegningen fra Støren barnehage var plukket ut blant 250 bidrag i en tegnekonkurranse blant barnehagene i Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu. Et kunstverk laget av Mari Saltvik Løvstrand fra Flå barnehage pryder en renovasjonsbil i Melhus, skrev avisa.

5000 kroner fikk Støren barnehage i premie, og pengene brukes til å kjøpe en vippedisse som kommer på plass til våren, fortalte styrerassistent Kjersti Skjevdal.

Støren barnehage er et miljøfyrtårn, og barna driver litt med sortering og har ryddedugnad, fortalte Skjevdal.