Dugnadsfolk i Hølonda jeger og fiskerforening mener Melhus har mye å hente på å lage eget skytteranlegg. De melder å stå klar med hammer og spiker, traktor og dugnadsånd om en avgjørelse skulle bli tatt om å lage en bane.

– Det ble omsatt for 1,7 millioner kroner bare på skytearrangementet under NM for 1.600 jaktskyttere på Oppdal i forrige uke. Når minst 5.000 mennesker kommer fra hele landet blir det også brukt penger på overnatting, dagligvare, klær og restauranter.

–Dette bør vi snart få til i Melhus også, bedyrer Jostein Hammerås. Han ledet hølondingenes dugnadsinnsats i NM for jaktskyttere på Oppdal i forrige uke.

Sjetnemyra

– Melhus har skyttere som har vunnet i både OL og VM. Mange ville likt å ha et baneanlegg for å skyte obligatorisk trening til jakta. Målt i antall deltagere er skyting den største sporten i Norge.

Bare på Hølonda har vi sikkert 200 som har storviltprøven, men langt fra så mange fotballspillere, sier Leif Jostein Konstad i foreningen.

De mener Sjetnemyra alt har vist seg å være bra beliggenhet for skytebane, og at det bør satses med utbygging. De mener interessen for skyting øker om det bygges et bra anlegg. Videre tror karene at det ville trukket mange skyttere også fra Trondheim, der køer og ventetid for hver skyting er lang.

Hammerås og Konstad er helt sikre på at partier som går inn for skytebane i Melhus får ekstra stemmer. Foreningen etterlyser videre politisk vilje til å satse i Melhus, og håper det blir en realitet av drømmen om skytterbane i kommunen.

Kjenner ikke til noen planer

Assisterende rådmann i Melhus kommune, Morten Bostad kjenner ikke til om det er noen planer, eller om det har vært oppe til diskusjon i kommunen om man skal bygges en ny skytebane.

–Jeg har ikke så veldig mye med dette å gjøre, men jeg kjenner ikke til om det er noen planer om en slik utbygging. Jeg kjenner heller ikke til saken om det har vært oppe til diskusjon noe spesielt, forteller han.