- Ved å la dyrene bli svekket av sult og kulde vil smittefaren heller øke, da svake dyr tåler mindre. I stedet burde Mattilsynet som følge av den snørike vinteren minne om muligheten til å søke om dispensasjon fra fôringsforbudet, og oppfordre folk til å hjelpe der det trengs, tilføyer dyreforkjemperen i en pressemelding.

Flokker

Rolness mener det ikke er noen logikk i å forby fôring for å unngå ansamling av hjortedyr:

Jenny Rolness hevder at fôringsforbud i verste fall kan føre til massedød blant hjortedyr utover vinteren og våren, særlig blant kalver som er blitt morløse på grunn av jakt og påkjørsler.

- Hjelpeplikten i dyrevelferdsloven pålegger oss alle å hjelpe dyr som lider, minner hun om:

- Det er verken logisk eller moralsk riktig å forby folk å hjelpe dyr i nød. Vi mener at Mattilsynet må være sitt ansvar bevisst, og ikke gjøre empatiske, fornuftige handlinger til noe kriminelt, men heller oppfordre alle til å hjelpe dyr der de kan.