Skrantesyken fører til at det ikke er lov til å mate dyr som elg og hjort.

Mattilsynet understreker at det er forbud over hele landet mot å fôre hjortevilt eller å legge ut saltslikkesteiner. Årsaken er skrantesyke (CWD).

I ei pressemelding viser Mattilsynet til at det er funnet skrantesyke hos 12 villrein, tre elger og en villhjort. To av elgene var i Selbu, mens den tredje var i Lierne.

Les mer: tester sløv elgku

To former

– Undersøkelser kan tyde på at vi har to former for skrantesjuke, der en form er svært smittsom, mens den andre opptrer mere spontant og i mindre grad er smittsom. Den svært smittsomme varianten har vært kjent i USA og Canada i flere tiår. Når det gjelder en mulig spontan variant vet vi foreløpig lite. For den svært smittsomme varianten, kan et sykt dyr som spiser av, sikler eller urinerer i utlagt fôr kunne spre smitten videre til andre hjortevilt som oppsøker stedet. Også direkte kontakt mellom hjortevilt kan overføre smitte. Forhold som får hjorteviltet til å samle seg øker smittefaren. Utlegging av fôr eller saltslikkestein samler hjorteviltet og vil derfor kunne bidra til spredning av smitte, heter det i pressemeldinga.

Mattilsynet opplyser at det i helt spesielle tilfeller kan tillates nødfôring av hensyn til trafikksikkerheten eller ved merking og forskning. Saltstein vil ikke bli tillatt, forklarer Mattilsynet.

I Midtre Gauldal og Holtålen har fôring vært praktisert for å unngå påkjørsler av dyr, men dette ble stoppet. Undersøkelser viste at mens fôringa pågikk, var det færre dyr som ble drept.

Les mer: vinterfôring i Gauldalen