Da Midtre Gauldal kommune la ut eiendommen Korsen (også kalt Korsvegen i sakspapirene) på Støren for salg tidligere i år, kom det inn ett tilbud.

Tilbudet

LØWI Eiendom har lagt fram et tilbud på 19 millioner kroner. Tilbudet legges fram for Midtre Gauldal kommunestyre på torsdag. Ifølge saksframlegget er tilbudet basert på en mulighetsstudie Midtre Gauldal fikk laget i 2012.  Selskapet eies av Winsnes Eiendom og Løhre Eiendom med en halvpart på hver, og har signalisert interesse for å bygge leiligheter på Støren.

Rådmannen har anbefalt kommunestyret å godta tilbudet, og at salgssummen settes av til dekning av udekket beløp i investeringsbudsjettet.

Da Trønderbladet ringte ordfører Sivert Moen i dag tirsdag, opplyser han at han er på elgjakt.

- Jeg har ikke fått sett saken om tilbudet, og jeg trodde at saken var unntatt offentlighet, sier Moen.

Glad for at noe skjer

Moen forteller at politikerne har satt av en forventning om 24 millioner kroner i økonomi- og handlingsplan for eiendommen. Hvorvidt kommunestyret vil godta 19 millioner kroner, kan han ikke si noe om før saken er blitt behandlet.

Ordføreren er glad for at det nå ser ut til å skje noe med eiendommen. Den ligger like ved rådhuset, og er tenkt til boligbygging.

- Boligbygging på Støren har vært etterlyst, og det er veldig greit at ting begynner å skje. Det kan være inntil 20 prosent tjenesteyting på eiendommen, og da kan det by seg en mulighet til en butikk, sier Moen.

DEN GANG DA: Det røde bygget på Korsen, en del av den gamle tyskerleiren, er for lengst revet. Det var her Støren interkommunale realskole holdt til. Bygget er blitt revet Foto: Gunn Heidi Nakrem