Det skal utføres vegarbeid på fylkesveg 6560 i Midtre Gauldal, mellom Gammelbrufossen og Bakken. Dette medfører endret kjøremønster. Arbeidet startet mandag 25. september klokken 06.00, og beregnet sluttid er fredag 29. september klokken 06.00.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.