Næringskonferansen ble holdt av Næringsforeningen i Trondheimsregionen på Trøndertun, og hadde nesten 70 deltakere. Blant foredragsholderne var administrerende direktør Berit Rian i næringsforeningen, avtroppet sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen som holdt sitt siste foredrag og ordfører Gunnar Krogstad.

Imot byggestoppen

Daglig leder Dag Runar Båtvik i Norgeshus innledet, og kom med kraftig kritikk av Melhus kommunes byggestopp. Det mente han var lite heldig tatt i betraktning av at byggenæringa er sammen med handelsnæringa, de viktigste næringene i Melhus. Båtvik etterlyste også satsing på boliger for barnefamiliene, og viste til at folkeveksten ifølge SSB, ser ut til å komme i aldersgruppa 75 pluss. I tillegg pekte han på at tomteprisene i Melhus sentrum er svært høy sammenlignet med tomteprisen i Børsa. På Løvset koster ei tomt 1,8-2,1 millioner kroner, mens en kan få ei tomt i Børsa til knapt 600.000 kroner.

Utydelige Melhus

Administrerende direktør Rian reiste spørsmålet om hvilken type kommune Melhus skal være, og viste til at Midtre Gauldal legger ut store næringsarealer, Orkland vil være en industrikommune og Skaun vil være en bokommune. Rian mener at Melhus må være tydelig på hva kommunen vil være.

I tillegg reiste hun kritikk mot at aksen Trondheim-Steinkjer er blitt hovedfokuset under sammenslåinga av Trøndelagsfylkene.

– Det er akkurat som at det ikke finnes noe sør for Trondheim. Melhus er en veldig viktig næringskommune. Det er litt igjen på at Melhus kan være bokommune. Melhus er en landbrukskommune, og må kanskje være enda mer tydelig på det om det er det dere vil være. Melhus er litt utydelig på hva Melhus vil være i nye Trøndelag, sa Rian.

Rian sa også at det foregår en lykkelig førekteskapelig tid for Trøndelagsfylkene.

Trondheimsregionen har 287.500 innbyggere.

– Regionen er rik på mineraler og ressurser, er Norges matregion nummer en der det produseres alt unntatt vin, har 36.000 studenter og 5500 forskere fortalte Rian.

Ordfører Gunnar Krogstad er blant ordførerne som støtter opprettelsen av et regionråd for å være en røst for kommunene sør for Trondheim.

BRA OPPMØTE: Næringskonferansen ble holdt på Trøndertun folkehøgskole som bygger ny konsertsal like ved amfiet. Foran t.v. statssekretær Tom Cato Karlsen, og bak ham avgått sjefsredaktør Tor Olav Mørseth. Foto: Gunn Heidi Nakrem