Det skal utføres vegarbeid på E6 i Melhus, mellom Søberg og E6-avkjørelen like ved sentrum, i retning Trondheim. Dette skjer mellom 22.00 og 06.00, med oppstart tirsdag 2. april og beregnet sluttid torsdag morgen.

Det skal også jobbes på E6 i Midtre Gauldal, mellom Ytterøya og Kvislbakken. Starttid her er torsdag 4. april, med beregnet sluttid fredag klokken 06.00.

Dette melder Statens vegvesen på sine nettsider.