Det skal utføres vegarbeid på én av vegene ved City Syd i Trondheim. Dette medfører ett stengt kjørefelt, i retning Melhus. Arbeidet skal utføres mellom klokken 21.00 og 07.00, i flere perioder fra tirsdag kveld til torsdag morgen.

Oppstart er tirsdag 26. mars, mens siste dag skal bli torsdag 11. april. Dette melder Statens vegvesen på sine nettsider.