Fra 2. til og med 20. oktober skal det utføres vegarbeid på fylkesveg 800, ved Thamshamn i Orkland. Dette medfører en fartsgrense på 50 km/t på stedet.

Arbeidet utføres mellom 07.00 og 19.00, på mandager til og med fredager. Beregnet sluttdato er 20. oktober. Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.