Under Skaunkonferansen som arrangeres 30. januar i Skaun rådhus, står Norsk Kylling på dagsorden. Tema er Norsk Kyllings planer om å bygge fabrikk i Orkdal, som er nabokommunen til Skaun. Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Skaun reiser spørsmålet om kyllingfabrikk på Orkanger kan gi ringvirkninger for Skaun.

HR-direktør Gøril Kvernmo og salgsdirektør Gisle Ranum fra Norsk Kylling skal komme til konferansen for å gi informasjon om fabrikketableringa.

Blant andre temaer på næringskonferansen er næringsrådet som er under etablering, mulig ski-VM til Trondheim i 2023, bygdeutvikling, investeringer i landbruket, den nye appen i Skaun og den digitale framtida.