Onsdag skal ordfører Sivert Moen trykke på knappen for den første sprenginga i Soknedalstunnelen. Markeringa innleder en ny fase i arbeidet på E6 Soknedal. Trønderbladet har tidligere skrevet om forberedelsene til tunnelen, og nå er det altså like før selve tunnelen blir til.

Statens vegvesen har i lengre tid bedt folk være oppmerksomme på at det kan bli rystelser, og at rystelsene kan føre til at gjenstander inne i hus flytter på seg og til slutt faller ned.

Drivinga vil ifølge vegvesenet, starte fra påhugg sør like ved Soknedal sentrum. Oppe i dalsida har det vært intensivt arbeid med utgraving av masser. Noe av massene er kjørt til Hovin for å legges som fundament for ny E6 der.

Vegvesenet varsler at arbeidet i Soknedalstunnelen vil pågå nesten døgnet rundt mandag-fredag, mens det blir arbeid på dagtid på lørdager. Tunneldrivinga er beregnet å vare ett år.