Styret i Norsk Kylling har vedtatt at Midtre Gauldal, Orkdal og Malvik er med videre i kampen om ny kyllingfabrikk. Nå lanserer Midtre Gauldal et nytt område for å gjøre kommunens tilbud enda mer spiselig. Melhus er ute av bildet.

Svært viktig arbeidsplass

– Vi er i dialog med Norsk Kylling og skal ha møte med dem på mandag, sier ordfører Sivert Moen.

Norsk Kylling har 350 arbeidsplasser, og dette er hver tiende arbeidstaker i Midtre Gauldal. Ordfører Moen forteller at dersom en tar med ringvirkninger av Norsk Kylling, utgjør dette 1000 arbeidsplasser. Om Norsk Kylling velger å satse på Orkanger eller Sveberg i stedet, kan det få dramatiske konsekvenser for Midtre Gauldal både når det gjelder økonomi og folketall.

Mindre konfliktfylt

Først lanserte Midtre Gauldal kommune Haukdalsmyra som tomteareal for Norsk Kylling, men Moen sier at kommunen nå legger fram et naboareal til Haukdalsmyra. Dette området er mindre konfliktfylt og kan være raskere å få klargjort. Å legge industri på myr har ikke falt i god jord hos en del.

– På det nye arealet er det fastmark med morene, og det kan karakteriseres som gaupeterreng og ikke dyrkbart. Vi kan stille med 160 mål, som de etterspør, sier Moen.

Moen opplyser at kommunen er i gang med å snakke med berørte grunneiere.

foto
De fleste ansatte ønsker at Norsk Kylling forblir i Midtre Gauldal tror hovedtillitsvalgt Marek Hutta. Han ser fram til en ny og moderne fabrikk. Foto: Gunn Heidi Nakrem