Det er over 80 påmeldte til kveldens møte, der det skal etableres et leverandørnettverk i forbindelse med E6-utbyggingen mellom Skjerdingstad og Ulsberg.– Inspirerende at så mange bedrifter ser mulighetene som E6-utbyggingen representerer, sier Hans Petter Øien Kvam i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avdeling Melhus. Han arrangerer kveldens E6-møte sammen med Aina Midthjell Reppe ved foreningens Midtre Gauldal-kontor.

Møtet er på Lundamo ungdomsskole torsdag klokka 19.

Bygging av ny E6 gjennom Soknedal skal etter planen starte rundt årsskiftet. Og hele traseen med ny E6 fra Skjerdingstad på Melhus til Ulsberg, skal stå ferdig i 2023. E6-utbyggingen kan generere cirka fem milliarder kroner til lokalt næringsliv i løpet av anleggsperioden. Gjennom å etablere leverandørnettverk ønsker NiT å legge til rette for å gjøre flest mulig bedrifter i stand til å utnytte denne unike muligheten. På møtet deltar Statens Vegvesen og entreprenøren AF Gruppen, som vil informere om muligheter og hvordan lokalt næringsliv best kan posisjonere seg for disse.

Mange ulike bransjer

På kveldens møte er det påmeldt bedrifter fra en lang rekke bransjer. Noen av de som kommer representerer entreprenører, overnatting, bemanning, bank, dagligvare, elektro, bil, betong, stål og grus.

– Det er meget bredt sammensatt, og det er hovedpoenget, sier Øien Kvam. For selv om de store entreprenørene får selve hovedanbudet, må de handle en rekke varer og tjenester lokalt. Næringsforeningene ønsker derfor å få oversikt over hvem som kan levere varer og tjenester lokalt, for så å hjelpe dem til å vinne kontrakter med entreprenørene.