Torsdag morgen er det registrert ni nye smittetilfeller for covid-19 for Melhus, og Melhus står nå på totalt 906 smittetilfeller i koronatiden. Kommunen melder om hele 53 smittetilfeller registrert på onsdag, noe som er ny rekord.

53 på en dag

Melhus kommune har registrert 920 smittetilfeller totalt pr. onsdag, og enhetsleder Monica Brækken forklarer at tallet inkluderer smittede personer som oppholder seg i Melhus og ikke er folkeregistrert i kommunen. Samtidig teller ikke kommunen smittede innbyggere som er bosatt et annet sted.

– Antallet 53 ser høyt ut, men dette skyldes det nye varslingssystemet der smittetilfeller som egentlig kom tidligere i uka, er blitt registrert på onsdag. På to dager hadde vi til sammen 66 smittetilfeller, forklarer Brækken.

Den forrige smitterekorden var på 47 på en dag.

– Vi har fått melding om 17 nye smittetilfeller hvorav 11 følges opp i Melhus. Resten gjelder personer som er bosatt andre steder som for eksempel Trondheim og Stjørdal, sier Brækken.

Utover dagen ble det registrert enda flere smittetilfeller slik at Melhus fikk 21 smittetilfeller registrert på torsdag. Statistikken varierer altså, og Brækken forklarer at det har litt med det nye varslingssystemet. Folkehelseinstituttet fører statistikk, og kan ligge litt etter i registreringa.

Testing

Mens det mandag var et høyt antall som tok PCR-test ved den kommunale teststasjonen, var det 62 som tok slik test på onsdag.

– Det har vært et mønster i at mange tester seg på mandag etter å ha gått og kjent på i helga at de brygget på noe, sier Brækken som er spent på hvordan utviklinga i smittetallene blir når det er så høye smittetall i andre kommuner i Trøndelag.

Selv om det kommer en del smittetilfeller, har Melhus kommune ingen tiltak som innebære nedstenging enten det er på skoler, for barnehager eller sykehjem.

– Målet er at ikke alle skal bli syke samtidig, for med høyt sykefravær vil også Melhus kommune bli berørt. Det gjøres tiltak for å bremse smitten, og ingenting er stengt, sier Brækken.

Midtre Gauldal

Midtre Gauldal har fått registrert åtte nye smittetilfeller for covid-19 ved midnatt onsdag, og så kom det til seks nye på torsdag., Det er blitt registrert totalt 384 smittetilfeller i koronatiden. Pr. 10 januar var 86 prosent av befolkninga i Midtre Gauldal, vaksinerte. Dette gjelder den delen av befolkninga som kan få koronavaksine.

Totalt 68 personer i Trøndelag er registrert døde som følge av covid-19.