Nye krav fra matindustrien gjør at Nortura ber 40 eggprodusenter legge om produksjonen til frittgående høns.

Nortura sier industrien krever at en større andel av eggene skal komme fra frittgående høns. I et brev til bøndene skriver selskapet at de ønsker at 40 produsenter dropper såkalte miljøbur til fordel for høns som beveger seg fritt, skriver Nationen.

I fjor ba Nortura 87 produsenter legge om etter at Norgesgruppen kun ville selge egg fra frittgående høns. Norgesgruppen fulgte dermed i Bunnpris og Remas fotspor, og nå følger altså industrien etter matkjedene.

I brevet fra Nortura holdes import opp som riset bak speilet. «Vi kan velge å ikke legge om, men da er vi ikke lenger leveringsdyktig på den varen de vil ha. Faren for at vi da mister disse kontraktene, og at de erstattes med import er stor – og høyst reell», skriver selskapet.

– Det vil fortsatt være noe rom for burproduksjon. Men vi mener det er viktig å levere det kundene vil ha, sier styreleder Trine Vaag i Nortura.

Hun kan ikke si noe om hvordan omleggingen skal skje, eller hvilke insentiver produsentene skal få for å legge om.

Norsk Fjørfelag mener Norturas nye krav bør gi høyere eggpris for å dekke opp for produsentenes kostnader.