– Det er ikke så ofte vi får en utbygging med både ny barneskole og utbygging av en videregående skole. Jeg håper at politikerne tar seg til til å vente selv om jeg skjønner utålmodigheten for å få landet en beslutning, sier rektor Hanne Mari Sæther ved Melhus videregående skole.

Melhus videregående skole skal bygges ut, men det er ennå ikke avsatt en økonomisk ramme til utbygginga. Byggestarten er anslått å bli i 2019/2020.

Samtidig har Melhus kommunestyre vedtatt å bygge ny Gimse skole. Opprinnelig så politikerne for seg at den nye barneskolen skulle bygges på samme sted som dagens 60 år gamle skole, men så ble forslaget om Monstuflata relansert. Denne tomta ligger like ved Melhus videregående skole, og ble tidligere benevnt som Hallsletta.

Under formannskapsmøtet fikk rådmannen signaler om at politikerne ønsker en flerbrukshall med to spilleflater, og at det bør sees på om det kan bli eksterne leietakere.

Formannskapet vil at Monstuflata skal omreguleres slik at området kan brukes til skolebygging, og at den nye skolen har plass til 550 elever. Videre anbefaler formannskapet at kommunestyret vedtar at det skal utredes om kulturskolen kan flyttes til skoleområdet på Gimse, og at alle eksterne som kan være brukere av skolen/skoleområdet, skal involveres i planlegginga framover.

Tidsbruk

Melhuslista synes det begynner å haste å få bygd nye Gimse skole, og Kaare Qvenild peker på at elever nå har skolegang i brakkerigger.

– Det er kommet forslag om å bruke Monstuflata. Melhus kommune burde legge press på fylkeskommunen, og få klarhet i om Melhus videregående skole blir bygd ut. Så kan vi ta stilling til hvor det beste stedet er for en ny Gimse skole, sier Qvenild.

Sigmund Gråbak mener det haster så mye med ny skole, at en ikke kan gå og vente på at fylkeskommunen gjør vedtak om Melhus videregående skole.

Melhus videregående

Rektor Sæther ved Melhus videregående skole er spent på hva som blir utfallet når fylkestinget i midten av desember skal se på utviklingsmuligheter for skolen. Skolen har 520 elever, og prognosen viser elevtallsnedgang neste år på grunn av mindre ungdomskull før de venter en økning til 600. Fylkespolitikerne har ønsket at skolen skal ha plass til 800 elever.

– Skolen har en veldig fin fasade, men er den trangeste skolen i Sør-Trøndelag. Når en ser hvordan det investeres andre steder, bør det være vår tur, sier Sæther.

I skissene hun har sett har arkitektene ikke tegnet inn en idrettshall for skolen - noe skolen har hatt et sterkt håp om.

– Tomta fylkeskommunen eier, er mindre enn fylkeskommunen først trodde og er krevende. Det er fint om det kan sees på et samarbeid med Melhus kommune, sier rektor Sæther.

Rektoren ønsker seg en skole bygd for moderne undervisningsmåte, en skole der undervisninga er samlet under samme tak, en skole som er et levende og åpent bygg der for eksempel barnehager kan komme innom for å ta lunsj og et bygg som kan brukes også etter klokka 16.