Melhus og Midtre Gauldal ligger på en delt «femteplass» av de 25 kommunene i Sør-Trøndelag med et snittavfall på 354 kilo per innbygger. Roan troner helt på toppen med 343 kilo, og på bunnen finner man hele åtte kommuner på 511 kilo, deriblant Skaun. Gjennomsnittet på landsbasis ligger på 433 kilo.

Jobber bevisst med miljø

Trude Wikdahl er assisterende rådmann i Melhus, og mener kommunen får igjen for å være miljøbevisst.

–Vi har jobbet aktivt med å forbedre miljøet her i melhus i mange år. Vi er en ISO-sertifisert kommune, og har vært ofte ute på skoler og i barnehager for å snakke om dette med avfall og gjenbruk. Vi har med andre ord jobbet bevisst for å holde den gode trenden i gang, ved å informere neste generasjons avfallskastere. Vi har også en egen klima- og energiplan som følges slavisk, forteller Wikdahl.

Envina skeptisk til grafikken

Envina IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap, eid av kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. Envinas oppgaver er å tilby gode renovasjonstjenester ut til kommunenes innbyggere, samt legge til rette for ombruk og gjenvinning via deres gjenvinningsstasjoner og bruktbutikk.

Til sammen har de ansvar for innsamling av avfall fra ca. 28 000 innbyggere, eller over 10 000 tonn i året. Erik Fenstad er daglig leder i Envina, og roser innbyggerne for god avfallsbehandling. Likevel stiller han spørsmål til SSB sin grafikk.

–Tallene er ikke korrekte, enkelt og greit. De tallene vi sender inn til SSB består blant annet av hvor mye avfall som kastes fra loft og garasjer, tall som vi egentlig ikke har kontroll over. Det eneste vi har full kontroll er det anfallet som kommer inn til oss på gjenvinningsstasjonene og nedbrenningsstasjonene våre. For eksempel, bestemoren din på Støren skal flytte på gamlehjem. Du skal tømme loftet hennes, og da blir det mest naturlig å hyre det billigste anbudet for å gjøre jobben, og den som vinner anbudet kan jo komme fra Rennebu eller Stjørdal, og da dukker ikke det opp i tallene våre, påpeker Fenstad.

Skryter av innbyggerne

Han forteller også om folk som kommer for å levere avfall, men som ikke bor i Melhus eller Midtre Gauldal, eller folk som bor i Melhus som kaster avfallet sitt ved nedbrenningsstasjonen på Heggstadmoen i Trondheim. Han mener slikt gjør det vanskelig å skulle gi et nøyaktig tall på hvor mye folk innad i kommunene kaster i gjennomsnitt, ettersom det er så mange svartetall. Han skryter likevel av Melhusbyggene og Gauldalingene.

–Vi skal ikke kimse av innbyggerne, de er utrolig flinke, mye grunnet at de forstår viktigheten av å kildesortere og å gjenvinne, sier daglig leder Erik Fenstad til Trønderbladet.

TJA: Daglig leder i Envina, Erik Fenstad, annerkjenner det arbeidet SSB har gjort, men tror ikke tallene er helt til å stole på. Foto: Gunn Heidi Nakrem