– Den årlige prisendringen gjennomføres for å dekke inn de kostnadene kollektivtrafikken får som resultat av prisøkningen på tjenester ellers i samfunnet. Prisøkningen utgjør en samlet økning på 4,8 prosent, skriver AtB i en pressemelding.

Det er Trøndelag fylkeskommune som bestemmer kollektivprisene, og økningen nå ble vedtatt i fylkestinget 6. desember.

Det er langt færre som reiser kollektivt i jula enn ellers i året, og dermed har AtB egne juleruter fra 24. desember til og med 1. januar. Det er viktig å merke seg at skolelinjene ikke kjører i skoleferien. Informasjon om julerutene på sine nettsider.

Billettype 1 soneNy prisGammel pris
Enkeltbillett, voksen4643
Enkeltbillett, barn/honnør/militær2322
Månedskort, voksen970920
Månedskort barn/honnør390370
Månedskort ungdom/student585555
Billettype 2 sonerNy prisGammel pris
Enkeltbillett, voksen9286
Enkeltbillett, barn/honnør/militær4643
Månedskort, voksen12901230
Månedskort barn/honnør520495
Månedskort ungdom585555
Månedskort student775740