Lenge har kommunen villet inn i «det gode selskap». Nå kommer fordelen med å stå utenfor Miljøpakken