Det skal utføres vegarbeid på E39, mellom Øysandbrua i Melhus og Thamshamn i Orkland. Dette medfører at vegen stenges. Arbeidet skal utføres mellom klokken 21.00 og 06.00, fra søndag 10. desember til tirsdag 12. desember.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.