Det utføres vegarbeid på E39, mellom Øysand i Melhus og Thamshamn i Orkland. Dette medfører stengt veg, og omkjøring blir skiltet.

Arbeidet utføres mellom klokken 21.00 og 06.00, fra mandag 4. desember til lørdag 9. desember. Det opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.