Tirsdag hadde Statens vegvesen møte med nødetater om en beredskapsøvelse i Soknedal. Assisterende prosjektleder Idar Lillebo i vegvesenet forteller at tidspunktet for beredskapsøvelsen ikke er tidfestet, men at den er tenkt lagt til nyåret.

Ulykke

– Øvelsen er for å trene på hvordan vi skal agere ved en ulykke i Soknedal, og for eksempel hendelser knyttet til tunneldriving, sier Lillebo.

Som kjent er Statens vegvesen i gang med bygging av ny E6 i Soknedal, og Soknedalstunnelen er ett av elementene. Store deler av bygda er preget av anleggsarbeidet, og bilistene langs E6 vil også merke bygginga.

Samarbeidspartnere

Lillebo forteller at beredskapsøvelsen planlegges sammen med AMK, ambulansetjenesten, luftambulansen, Gauldal brann og redning, driftsentreprenøren, AF Gruppen og Midtre Gauldal kommune. Hensikten er at de skal være kjent med området om det skulle skje en ulykke.