Karakteristiske prikker

I Gaula er det så langt meldt om to, men det er lett å ta feil, forteller Torstein Rognes ved Gaula natursenter, så han oppfordrer alle fiskere til å være oppmerksomme.

–Den er litt merkelig å se til, med karakteristiske svarte prikker på halefinnen, og den er svart i munnen. Det er bare hannen som utvikler pukkel når den kommer opp i elva for å gyte, forteller han.

Alle som får en slik på kroken oppfordres til å avlive fisken, for å hjelpe til å begrense spredningen av arten. I tillegg er det viktig å få dem registrert, for å kartlegge omfanget. NINA ønsker seg dato, sted, lengde, vekt og gjerne en skjellprøve og foto.

–Den er en fremmedart som ses på som en trussel, fordi den kan forstyrre bestanden av eksisterende arter, sier Rognes.

Kommer fra Russland

Stillehavsfisken er satt ut og deretter etablert i bestander i elver på Kola og rundt Kvitsjøen i Russland. Fangst av pukkellaks har forekommet hvert år i Norge, men da mest i Finnmark, nær grensen til Russland. Ett og annet enkeltindivid har også blitt registrert i andre deler av landet, helt ned til Sørlandet. På 1960-tallet var det store fangster langs norskekysten, men etter hvert ble det færre av dem.

–Det er litt merkelig det som har skjedd. Det er tatt pukkellaks samtidig, alle steder, mens det vanlige er at arter sprer seg i vifteform, uttaler Rognes.

Hvorfor det har blitt sånn, er det ingen som kan gi noe klart svar på.

Kan gyte i elvene

De fleste pukkellaksene er mellom ett og to kilogram, forteller forsker Eva Thorstad i NINA. Det er en liten overvekt av hanner – 56 prosent hanner og 44 prosent hunner av dem som er kjønnsbestemt. Alle som er sjekket for kjønnsmodning har mye melke eller stor rogn, og er klare til å gyte i år. Det er dermed en fare for at de gyter i elvene.

–Hvis fisken åpnes så vil vi gjerne også vite om det er en hunn eller en hann, og om de ser ut som de skal gyte i år, ved at de har mye stor rogn, eller to store hvite «pølser» med melke som fyller mye av buken, sier Thorstad.

Pukkellaks gyter på høsten, man sannsynligvis noe tidligere enn atlanterhavslaksen. Gytetidspunktet kan være interessant å kartlegge.

–De er kjent for å gyte langt nede i elvene. Så langt er de fleste meldinger om fangster fra munningsområder og nedre deler av elvene, men det er også noen registreringer lengre opp i elvene, forteller forskeren.

Følgene av spredningen er usikre, og pukkellaksen er på Artsdatabankens svarteliste over fremmede arter i kategorien «høy risiko».

PRIKKETE: Pukkellaksen har karakteristiske, svarte prikker på halefinnen, og er i tillegg svart i munnen. Foto: Kim Andre S. Herstad
GYTEKLAR: Alle pukkellaksene som er sjekket for kjønnsmodning, har mye melke eller stor rogn, og er klare til å gyte i år. Det er dermed en fare for at de gyter i elvene. Foto: Kim Andre S. Herstad