Trønderbladet har mottatt tips om at det har vært uro blant de ansatte ved Støren Treindustri i høst, men ledelsen mener at de ikke har grunn til å føle bekymring for arbeidsplassen sin.

Les om lederbyttet: - Ikke fornøyd med resultatene

Minus og lederskifte

Administrerende direktør Rune Johnsen kjenner seg ikke igjen i at det har vært direkte uro, men gjør det klart at det blir driftsunderskudd for året 2016.

Johnsen tok over lederrollen i bedriften i høst, etter at mangeårig sjef Roald Haug gikk av.

– Det var jo et lederskifte i høst. Det kom delvis på bakgrunn av at vi avdekket ekstraordinære kostnader, som gikk bakover i tid. Disse påvirket resultatet på en negativ måte, forteller Johnsen.

Han sier at negative tall alltid vil skape bekymring blant ansatte.

– Det er naturlig. At noen har følt bekymring for framtida, er det nok. Vi har fått spørsmål om det på allmøter, forteller han.

Han føler de har klart å berolige de ansatte.

– De har ingen grunn til å frykte for sine arbeidsplasser, så fremt vi tjener penger igjen i 2017 og over tid.

Les også om treutstillingen på Støren

Tillitsvalgt

Johan Storrø er tillitsvalgt på Støren Treindustri. Han viser til administrerende direktør i denne saken, men sier følgende:

– Det jeg kan si, er at framover må vi tjene penger på det vi gjør. Det må igjen bli godt resultat, som trygger arbeidsplassene våre. Vi ser framover.

De siste årene har driftsresultatet gått stadig nedover i bedriften. I 2013 var driftsresultatet på 20,9 millioner kroner. Året etter hadde resultatet gått ned til 8,4 millioner kroner, før det i 2015 var nede på 2,9 millioner kroner. I 2016 blir det altså underskudd, selv om Johnsen ikke kan tallfeste hvor stort det blir.

Ikke lønnsomt

Johnsen forteller at noen av kostnadene som blir bokført i 2016, kan relateres tilbake i tid.

– Sånn sett har nok resultatene de siste par årene vært litt for positive.

Oppsummert sier Johnsen at bedriften ikke har klart å levere tilstrekkelig lønnsomhet.

– Men fra september og ut fjoråret, har vi gjort en god del grep internt og eksternt, som vi mener skal gi effekt på bunnlinja. Omsetningsmessig har perioden fra august til desember vært «all time high».