Tirsdag er det kommunestyremøte i Melhus, og en av sakene er prioritering av søknader om spillemidler.

Etterslep

Rådmannen har laget forslag til prioriteringsliste, og lista skal behandles av kommunestyret. I forkant av møtet har Melhus idrettsråd laget forslag til prioriteringsliste, og rådmannen har valgt å følge forslaget fra idrettsrådet.

Deretter går lista til fylkeskommunen der tildelinga avgjøres av fylkestinget. Det har vært stort etterslep i utbetaling av spillemidler slik at de fleste anleggene er bygd for lengst.

Lista

Øverst på lista står klubbhuset til Trønder-Lyn og på andreplass garderober. Begge deler er på Sørøya stadion på Kvål. Totalt er søknadssummen for de to prosjektene drøyt 2,3 millioner kroner.

På tredjeplass står orienteringskart for Langmyra i regi av OL Gaula, på fjerde orienteringskart for IL Leik Rotåsen-Klefstad, på femte standplass på Gåsbakken skytebane (Hølonda skytterlag), på sjette standplassbygg for Flå skytterlag og deretter følger sanitærbygg og klubbhus for Flå skytterlag. På niendeplass står idrettshus/servicebygg for Hovin IL, idrettshall ved Flå skole er på tiendeplass og på sisteplass står kunstgressbane på Sørøya stadion. Idrettshallen er bygd i regi av Melhus kommune, og kunstgressbane på Kvål er også tenkt bygd i regi av Melhus kommune.

Av nærmiljøanlegg er det bare én post på prioriteringslista, og det er ballplass med kunstgress på Løvsethaugen. Denne bygges av Løvsethaugen velforening.