Norsk Tipping kan vise til tidenes beste resultat, og det gir også utslag på hvor stor potten med spillemidler blir.

I år ble det delt ut 1,3 milliarder kroner i spillemidler, og dette var en økning på 123,206 millioner kroner. Sør-Trøndelag fikk 6,4 prosent av spillemidlene.

Fylkesutvalget har foretatt fordeling av 85 millioner kroner i spillemidler, og har i tillegg bevilget 3,3 millioner kroner i rentemidler og inndratte midler.

77,9 millioner kroner gikk til ordinære anlegg, mens 7 millioner kroner gikk til nærmiljøanlegg.

Trondheim prioriteres

Tidligere har fylkespolitikerne gjennom en handlingsplan bestemt at Trondheim skal få minst halvparten av spillemidlene, og at interkommunale anlegg skal sikres ekstra spillemidler.

Mange idrettslag venter på tildeling, og lenge kan det bli å vente ettersom mange søknader får avslag.

Lokalt

Til Melhus kom det 0,583 millioner kroner til kunstgressbanen ved Flå skole, 1,5 millioner kroner til friidrettsanlegget ved Lundamo skole og barnehage og 1 million kroner til klubbhuset på Sørøya stadion på Kvål.

Hultabanen motoranlegg i Midtre Gauldal fikk 285.000 kroner til rehabilitering av banen og 351.000 kroner til rehabilitering av sanitæranlegg.

Når det gjelder nærmiljøanlegg, fikk Singsås skole 288.000 kroner til ballbinge.

Færre søknader

Sør-Trøndelag fylkeskommune fikk i år 235 søknader fra 23 kommuner. Samlet godkjent søknadssum var på 319,7 millioner kroner. Samlet godkjente anleggskostnader er 1,6 milliarder kroner. De fleste søknadene gjaldt idrettshus, men det var også mange søknader som gjaldt fotballanlegg, idrettshaller, skianlegg og skyteanlegg.

I fjor kom det inn 299 søknader fra 23 kommuner, og samlet godkjent søknadssum var 299,1 millioner kroner.