Onsdag 10. august brant store deler av gårdstunet på Sørgården Engan i Singsås ned til grunnen. Tre dager tidligere brant et bolighus på Gåsbakken. Nå er de tekniske undersøkelsene avsluttet, og ferdig rapport foreligger. Ingen av stedene har politiet greid å finne brannårsaken. Heller ikke hvor brannene startet.

Les også: Brannofre på Kotsøy takker for hjelpa

– Det er så nedbrent at vi ikke kan konkludere med årsak, opplyser politiførstebetjent Svein Erik Halvorsen ved Midtre Gauldal lensmannskontor.

Les også: – En stor påkjenning

Det samme sier politioverbetjent Grete Fossum ved Melhus lensmannskontor, om boligbrannen på Gåsbakken.

Ingen av stedene blir det gjort flere undersøkelser, og rapporter blir nå oversendt forsikringsselskapene og branntomtene frigitt.

Hilde Sølberg Flisen og Johnny Helge Flisen ved det totalskadde huset på Gåsbakken etter brannen onsdag 10. august. Foto: John Lerli