Blomsterfluene ligner kanskje på vepser og bier, men verken stikker eller biter og mange er svært nyttige insekter i hagen og naturen.

Blomsterfluene er en stor insektfamilie med mange arter. De voksne lever av pollen og nektar og er viktige pollinatorer for mange plantearter, både ville og dyrkede urter, busker og trær.

Larvene hos mange arter elsker bladlus og kan renske et blad for bladlus i løpet av få dager.

Andre arter har larver som lever på så forskjellige steder som i ferskvann, fuktig jord, råtehull i trær, råtne planterester, maurturer og humle- og vepsebol. Disse kan være rovdyr eller ernære seg av dødt organisk materiale. Narsissfluene har for eksempel larver som lever i råtnende blomsterløk.

De voksne blomsterfluene har en bakkropp som er litt flattrykt, og mange arter har et mønster av svarte og gule eller oransje striper, noe som gjør at de kan ligne litt på en liten veps. Noen arter har også sterk behåring på kroppen og rund bakparten, nesten som en liten bie eller humle.

Hageeiere tar dem ofte for å være nettopp veps, bier og humler, og mange er redd dem. Men blomsterfluene er slett ikke farlige for oss, de verken biter eller stikker. Tvert imot er de svært nyttige insekter i hagen og i naturen.

Svevefluer

Ifølge Svae Johansen kan de voksne blomsterfluene lett skilles fra humler, bier og veps ved at de har rask og rykkvis flukt.

- De kan til og med fly bakover og til siden. Vingene beveges så raskt at de nesten er usynlige, og de kan stå stille i lufta, for eksempel foran en blomst mens de sannsynligvis vurderer om det er noe godt å hente der eller om de skal fly et annet sted.

På grunn av flygeegenskapene sine kalles blomsterfluene også ”svevefluer” på norsk, “svirrefluer” på dansk og “helikopterfluer” (hoverflies) på engelsk. Den avanserte og raske flyvingen krever mye energi, og dette får blomsterfluene fra karbohydratene i blomsternektaren.

De voksne blomsterfluene har også mye tynnere og lysere summelyd enn veps, bier og humler som durer og brummer av gårde i saktere tempo.

- Ser du nøyere på blomsterfluene, vil du se at de har korte antenner og bare ett par vinger, mens veps, bier og humler har lengre antenner med flere ledd og to par vinger, sier hun.

Foto: Erling Fløistad