- Trenden er at veggdyrblir med hjem i kofferten fra utlandet, og dette har vi eksempler på at skaperstore problemer i norske hus, sier produktsjef Rune Smådal i IfSkadeforsikring.

Gjemmerseg under sengen

Smådal forteller at veggdyrene oppholderseg gjerne under sengen frem til de kjenner kroppsvarme imadrassene. De små insektene, som holder seg skjult om dagen, suger blod framennesker om natten.

- For å bli kvitt insektene må innboet i enkelte rom ihuset sjokkfryses i flere døgn i frysecontainere, forteller Rune Smådal.

Blodsugere

- Når veggdyrene begynner åsuge blod fra mennesker, kan resultatet bli rødlige prikker, og sterk kløe. Somnyutklekkede er veggdyrene nesten gjennomsiktig, men de får mer rødlig fargeetter å ha fått i seg blod, forteller biolog Stein Norstein i Anticimex.

Dyre saneringer

Ifølge If og Anticimex mådet sterke virkemidler i bruk for å bli kvitt veggdyrene. - Ofte holder detikke å sprøyte, vi må også sjokkfryse innboet i rommene i flere døgn medfrysecontainere. Det sprøytes kulde langs listverk og vegger, og så må møblerog senger fryses ned i containere. Dette må ofte gjentas, og kan fort koste30-50.000 kroner, sier Rune Smådal.

Slik unngår du veggdyr

- Veggdyrene kommer ofte viahoteller eller overnattingssteder. Kofferter og bagasje bør derfor ikke rettved eller på sengene. Unngå å legge kofferten på sengen når du pakker tingenedine for hjemreisen, sier Smådal.

Sjekk medforsikringsselskapet ditt

- Da skadedyr vanligvis ikkeer omfattet av boligforsikringene, er det derfor viktig å sjekke om dittforsikringsselskap har denne dekningen inkludert, sier Rune Smådal i If.

De 8 vanligste skadedyrene iNorge:

•  Sukkermaurol.

•  Stokkmaur

•  Rotter

•  Mus

•  Stripetborebille

•  Veps

•  Veggedyr

•  Sølvkre

Kilde: Anticimex

Gaupe gikk gjennom hage i Buvika

- Mens de avliver jerven, avler vi den