Det skal utføres vegarbeid på fylkesveg 30, mellom Løset og Almåsøya i Midtre Gauldal. Dette skjer mellom klokken 07.00 og 17.00, fra onsdag 11. oktober til og med fredag 13. oktober. Arbeidet medfører fartsgrense på 50 km/t og lysregulering.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.