Rev ned lys og elektriske installasjoner: – Politiet ønsker kontakt med sjåføren