I Melhus formannskap var det lutter velvilje da Nye Veier tirsdag la fram skisser for Hofstadkrysset, og det kom altså ingen motforestillinger mot den skisserte løsninga. Hofstadkrysset skal gjøre det mulig med E6-ramper slik at trafikkmengden gjennom Søberg blir kraftig dempet. Trønderbladet har tidligere skrevet om at hundrevis av lastebiler daglig kjører gjennom boligfeltet fordi de ikke kommer seg direkte ut på E6.

Tre alternativer

Rambøll har på oppdrag fra Nye Veier, utredet tre ulike alternativer for hvordan Hofstadkrysset kan utformes. Dette krysset er planlagt bygd ved Hofstad næringspark og Skjerdingstad planteskole, og skal innfri behovet for E6-ramper.

Ett av alternativene ville ha innebåret at et gårdsbruk måtte innfris og beboere på Søberg ville ha fått Hofstadkrysset svært nært inntil. Viltovergangen på Hofstadtunnelen ville også ha gått tapt. Dette alternativet har Nye Veier anbefalt blir lagt vekk.

Bru og tunnelløp

Løsninga Nye Veier anbefaler, er helkryss mellom Skjerdingstad planteskole og Hofstad næringspark. Prosjektleder Lars Bjørgård opplyser at dette krysset ikke vil føre til at gårdsbruket må innløses, men at det kan stå i fare dersom beregninger viser at støynivået blir for høyt.

Den anbefalte løsninga vil ifølge Rambøll, ta 5,2 dekar dyrkamark. Skjerdingstad bru er blitt vurdert revet fordi den kan være for knapt med plass mellom brupilarene.

– Vi prøver å bevare Skjerdingstad bru, men er ikke 100 prosent sikker på om det er mulig, sier Bjørgård.

Bjørgård forteller at det vil være behov for ei ny bru mellom de to nye rundkjøringene. Nye Veier har lagt inn et ekstra løp i Hofstadtunnelen – noe som blant annet er nødvendig for å kunne ha 110-sone på E6.

Næringsutvikling

– Dette tror jeg blir ei bra løsning for beboerne på Søberg, sa varaordfører Stine Estenstad (H) og Einar Gimse Syrstad (Ap) la til at det ikke ser ut til å være mange valgmuligheter for kryssløsning på Hofstad.

Jan Arne Bremnes (KrF) mener neste skritt er å se på utvikling i Hofstadområdet. Hofstad næringspark er snart fylt opp med bedrifter, og politikere har begynt å se på tomta til den gamle bilpressa for å se om det er muligheter for næringsområde der. Under orienteringa til formannskapet pekte Bjørgård fra Nye Veier at det foreligger ønske om å ta ut grusressursen i en åskam.

Som tidligere omtalt har Kvål ikke fått den etterlengtede pendlerparkeringa, og Nye Veier har tegnet inn en pendlerparkering i nærheten av det nye Hofstadkrysset.

Kryssløsninga er lagt fram i forbindelse med reguleringsplanen Nye Veier jobber med for strekninga Melhus sentrum-rett sør for Kvål sentrum. Nye Veier har fått i oppdrag å utvide E6 fra Melhus sentrum til Skjerdingstad, og ny E6 videre sørover.

Ambisjonen til Nye Veier er at reguleringsplanen skal være vedtatt av Melhus kommunestyre enten i juni eller i august. Videre forutsetter Nye Veier at Stortinget gjør bompengevedtak i år, og at det foreligger en veiutbyggingstale i løpet av april. Nye Veier varsler også at det må foretas arkeologiske utgravinger på strekninga Skjerdingstad-Melhus sentrum. Tidsplanen til Nye Veier er byggestart sommeren 2019, og at hele E6 sør er ferdig bygd i 2027.

NYTT KRYSS: Oppe i bakken ser en Skjerdingstad bru som Nye Veier forsøker å få beholdt. Bak denne brua kommer Hofstadkrysset med bru og to rundkjøringer. Foto: Gunn Heidi Nakrem